SFERA PUBLICZNA

DW11_nalepki_spu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci

Finaliści

Produkty rekomendowane

Zdrowie, edukacja, sport, komunikacja, transport. Stałe i ruchome wyposażenie przestrzeni publicznych, nowe technologie, zabawki edukacyjne/rehabilitacyjne, sprzęt specjalistyczny i akcesoria, odzież specjalna, środki transportu publicznego i specjalistycznego. Nabywca/użytkownik: państwo, organizacje samorządowe, użytkownicy masowi (określone społeczności, grupy osób) oraz użytkownicy indywidualni.
Produkty z tej kategorii muszą spełniać podwyższone wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkownika (określone obowiązującymi przepisami i normami), trwałości, niezawodności i ekonomicznej eksploatacji, nieuciążliwej dla środowiska.
Produkty ze sfery publicznej powinna cechować adekwatność użytych środków do zamierzonych celów i jednoznaczność koncepcji wizualnej zrozumiałej dla masowych odbiorców.
Oczekiwane wartości dodatkowe to zdolność prowokowania nowych zachowań, nowego sposobu użytkowania, poprawa jakości życia, a niekiedy odniesienie do tradycji lokalnych lub narodowych.

 

KONTAKT

Informacji udzieli Ci:
Joanna Wątrucka
Tel.: (22) 860-03-68
e-mail: joanna_watrucka@iwp.com.pl  

Kontakt dla mediów:
Barbara Grabowska-Włodarczyk
Tel.: (22) 860-03-67
e-mail: barbara_grabowska@iwp.com.pl